Welkom bij deze vragenlijst.
Uw zoon of dochter volgt havo of vwo of heeft dit gevolgd. Heeft uw kind een overstap gemaakt van havo naar vwo? Denkt hij/zij er over na om deze overstap te maken? Of juist niet? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaringen over de aansluiting tussen havo en vwo.
Oberon voert onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW wil graag weten wat de mening van ouders is over deze aansluiting en hoe ouders denken over een doorstroomrecht, waarbij leerlingen met een havo diploma automatisch toegang krijgen tot het vwo.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. In ons rapport zullen uitkomsten niet herleidbaar zijn naar scholen of personen. Wilt u tijdens het invullen van de vragenlijst terug naar een vorige vraag? Maak dan gebruik van de knoppen "terug" en "verder" en niet van de standaard browserknoppen.
Klikt op "verder" om door te gaan naar de vragenlijst.

Heeft u nog vragen over de vragenlijst? Neem dan contact op met Daniëlle Sipkens van Oberon (dsipkens@oberon.eu).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!